Best Art PromotionAnna Szarek, tw?rca i dyrektor Mi?dzynarodowego Festiwalu PER?A BAROKU - KONCERTY MISTRZ?W. Wiolonczelistka,mened?er, pasjonatka muzyki, sztuki i podr??y. Doskonali?a umiej?tno?ci artystyczne pod okiem najlepszych profesor?w Europy. Otrzyma?a wiele nagr?d, w tym dwukrotnie zwyciy?a w Mi?dzynarodowym Konkursie im.Krzysztofa Pendereckiego, otrzyma?a Pomorsk? Nagrod? Artystyczn? GRYF za najlepszy debiut roku 2000, wyr??niona Certyfikatem Dobroczynno?ci przez Fundacj? Dzieciom ?Zdy? z Pomoc. Opis jej osi?gni artystycznych zamieszczony zosta? w Jubileuszowej Ksi?dze ?Tw?rcy Wizerunku Polski?.

Festiwal, Per?a Baroku, Anna Szarek, koncerty, muzyka klasyczna, wydarzenia kulturalne, Koby?ka, Warszawa, Mazowsze, Chopin, Grammy, Midem, Diapason d'Or, koncerty dla dzieci, koncert dla rodziny, bazylika ?wi?tej Tr?jcy, Auto Nobile, Ford

Visit: www.bestartpromotion.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE