FF IT - IT IntelligenceM?s veicam klientam piel?gotu aplik?ciju izstr?di, kas samazina izmaksas un uzlabo produktivit?ti efekt?vai konkur?tsp?jai tirg?

programmat?ra, izstr?de, CMS, BPM, biznesa procesi, optimiz?cija

Visit: www.ffit.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE