S?kumlapa / Vidusdaugavas Telev?zija(VDTV) ir dibin?ta 1999.gad?. VDTV ir vien?gais audiovizu?lais medijs, kas darbojas J?kabpil?. T?s potenci?l? auditorija sasniedz 100 000 skat?t?ju.

tv, j?kabpils, vidusdaugavas telev?zija, vdtv

Visit: www.vdtv.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE