Prieka V?sts - Kristiešu draudzes "Prieka V?sts" m?jas lapa.Kristiešu draudzes Prieka V?sts m?jas lapa. Inform?cija par draudzes notikumiem, kalpošan?m, m?c?t?jiem, jaun?kie raksti un liec?bas.

J?zus, Dievs, Sv?tais Gars, kristieši, draudze, dievkalpojumi, Gleške, Vilnis Gleške, kristiešu draudze

Visit: www.priekavests.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE