www.PasaulesGals.lvGals cie?an?m un b?d?m, s?kums mieram un laimei. Par pasaules galu un jaunu s?kumu, J?zus Kristus atgrie?anos un jaunu dz?vi, k? tas ir aprakst?ts B?bel?.

Pasaules gals, J?ZUS KRISTUS atgrie?an?s, Jaun? pasaule, M?g? dz?ve, Pravietojumi, B?BELE

Visit: www.pasaulesgals.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE