Contemporary log houses - DoresDores - ?stas koka m?jas. Dada veida dz?vojamo m?ju un vasarn?cu ideju projekti. Dores m?jas ? tas ir ekolo?isks, izdev?gs un vesel?bai draudz?gs risin?jums.

Gu?b?ves, koka ?kas, gu?b?ves ?kas, koka m?ja, m?ju projekti

Visit: www.dores.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE