S?kums :: The White BookIzdevniec?bas ?The White Book? m?r?is ir izdodot m?sdien?gu un aktu?lu tulkoto dai?literat?ru pieaugu?ajiem un jaunie?iem. Uzmums pl?no veikt pasaules literat?ras tenden?u un aktualitu anal?zi, un pied?v?t las?t?jiem liter?ri v?rt?gu, uz pla?u auditori

The White Book, tro?u sp?le,kara?u ca, zobenu v?tra,br?niais nepr?ts, endera sp?le, gr?mata, d?vana, d?vana ziemassv?tkos

Visit: www.whitebook.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE