Daugavpils Marka Rotko m?kslas centrs -Daugavpils Marka Rotko m?kslas centrs ? m?sdienu m?kslas un kult?ras centrs. Pasaulslaven? m?kslinieka ekspoz?cija un m?sdienu autoru darbu izst?des.

Daugavpils Marka Rotko m?kslas centrs

Visit: www.rotkocentrs.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE