P?avi?u novads ? vieta, kur savu ma rakstu ierakst?tP?avi?u novads izveidots, apvienojoties P?avi?u pils?tai, Aiviekstes pagastam, Klintaines pagastam un Vietalvas pagastam, 2009.gada administrat?vi teritori?l?s reformas rezult?t?. P?avi?u novads atrodas Vidzemes dienvidos, robe?ojas ar Kokneses, ?rg?u, Madonas, pa Aivieksti ar Krustpils un pa Daugavu ar Salas un Jaunjelgavas novadiem. Novada administrat?vais centrs ? P?avi?u pils?ta.

P?avi?as,P?avi?u pils?ta, plavinas, plavinu pilseta

Visit: www.plavinunovads.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE