Ozoli?a KonditorejaSia "Ozoli?a konditoreja" ir dibin?ta 2000. gada 15. decembr?. 2004.gada 8. apr?l? tika v?rtas konditorejas durvis Ikš?iles iedz?vot?jiem un t?s viesiem. Sia „Ozoli?a konditoreja” idejas autors ir meistars J?nis Ozoli?š – restor?na „ R?ga „ kafein?cas „Vecr?ga„ bijušais vad?t?js , kura 45 gadu garum? kr?t? pieredze un trad?cijas no kafejn?cas „Otto Švarc„ past?v?šanas laikiem tiek turpin?tas Ikš?il?, kur konditorejas izstr?d?jumi v?l aizvien garšo ka agr?k ....  ar?  Rimi, Maxima, Skai, Prisma,  Stockmann un citos lielveikalos . 

Ozolina konditoreja, Konditoreja, Virtuve, Banketi, Galdu klasana, Izbraukumu tirdznieciba, Kafejnica, Tortes, Kazu tortes, Kukas, Kucinas, Maizites, Piragi, Abolkukas, Kremsnites, Klingeri, Salas uzkodas, Uzkodas, Kulinarija, Galas plates, Siera plates,

Visit: www.ozolinakonditoreja.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE