T?rvetes koka pilsT?rvetes koka pils rekonstrukcija ir l?dz ?im Latvij? v?l nebijis projekts, kur balstoties uz arheolo?isk?m liec?b?m tiek b?v?ta viena no varen?kaj?m 12.gs. Latvijas teritorij? bijum pil?m, kas bag?ta ar savu v?sturi.

T?rvetes koka pils, T?rvete, Latvijas karav?rs, Lielkenins ,Castle,Semigallian days, semigallians, semigallian day in tervete, t?rvetes senv?stures muzejs,semigallians of museum, museum, zemga?u dienas,Normunds J?rums, T?rvetes zemga?i, zemga?u dz?res,zem

Visit: www.lielkenins.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE