Lapme?ciema pagasta p?rvaldeLapme?ciema pagasts atrodas Engures novad?. Lapme?ciema pagasta teritorij? ietilpst 5 ciemi ? Bigau?ciems, Lapme?ciems, Ragaciems, Anti?ciems, ?aukciems.

Lapme?ciema pagasts, Bigau?ciems, Lapme?ciems, Ragaciems, Anti?ciems, ?aukciems, pa?vald?ba, Engures novads, Ka?ieris, ?emeru nacion?lais parks, atp?ta, t?risms, zivis, Zvejnieku sv?tki, Baltijas j?ra, R?gas j?ras l?cis

Visit: www.lapmezciems.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE