Dai?slidošanas klubs "Kaskads"Dai?slidošana b?rniem un pieaugušajiem.Dai?slidošanas klubs R?g?, Latvij?, kur draudz?g? profesion?lo treneru komandanodarbojas ar jauno sportistu sagatavošanu.

Dai?slidošana, Dai?slidošana R?g?,Dai?slidošana Latvij?, Dai?slidošanas klubs, Dai?slidošanas klubs R?g?,Dai?slidošanas skola, Dai?slidošanas sekcija, Dai?slidošanas treneris,Dai?slidošanas sacens?bas, Sporta klubs,Sporta sekcija, Treni?i,Treni?i uz slido

Visit: www.kaskads.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE