Horeca, kafejn?cas, b?ri, restor?ni, receptes, pas?kumi, biznesa port?ls - Horeca.lvHoreca, kafejn?cas, b?ri, restor?ni. Viesn?cu, restor?nu un sabiedrisk?s ?dinanas nozare ir viena no visstrauj?k augo?aj?m Eirop?. ?o nozari m?dz apz?m?t ar terminu HORECA. Termins n?k no sa?sin?juma Hotellerie-Restaurant-Caf?, ta?u past?v versijas, kur?s tre?o v?rdu da?k?rt m?dz identific?t ar Catering jeb sabiedrisk?s ?dinanas sektoru.

zi?as, Raksti, HORECA, viesn?cas, restor?ni, kafejn?cas, receptes, Horeca nozares, biznesa port?ls

Visit: www.horeca.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE