Biznesa kou?ings kop? ar Baltic Coaching CentreProfesion?ls kou?ings ? ir bezgal?ga sadarb?ba, kas pal?dz klientiem sasniegt re?lus rezult?tus personiskaj? un profesion?laj? dz?v?. Kou?inga gait? klienti padzi?ina savas zinanas, paaugstina savu personisko efektivit?ti un dz?ves kvalit?ti.

kou?ings, ? coaching, coach, coaches, ? kou?inga, international, icf, bcc, baltic coaching centre, centre, business coaching, business coaching, kou?s,?Tatjana Drem?uga, Tatiana Dremlyuga, tatjana, dremljuga, L?deris, centrs, skills, improve

Visit: www.bcoach.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE