RAKS - wdro?enia, aktualizacje, serwis RAKS SQL, RAKS 2000, RAKS DOS - Autoryzowany serwis RAKS SQL | Lublin | Warszawa | Rzesz?w | Kielce - www.raks.pro --607 994 411RAKS SQL jest programem do zarz?dzania procesami w firmie. Zawiera w sobie modu?y: sprzeda?y, magazynu, kadrowy, ksi?gowy, CRM oraz ?rodk?w trwa?ych Zajmujemy si? sprzeda serwisem i wdro?eniami systemu do zarz?dzania Firm? RAKS SQL. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju. Oferujemy obs?ug? zdalna oraz serwis na miejscu. Obs?ugujemy firmy handlowe, hurtownie, biura rachunkowe, jednostki bud?etowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug

RAKS, RAKS DOS, RAKS 2000, Finanse i Ksi?gowo Kadry i P?ace, Sprzeda?, Magazyn, Pe?na ksi?gowo ?rodki trwa?e, serwis RAKS SQL, migracja do RAKS SQL, autoryzowany serwis, partner RAKS od 2010 roku

Visit: www.raks.pro


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE