?l?geraptaujas lapa. ?l?geru un kantr? grupu sacens?bas.Lapa jeb vietne ir par ?l?geraptauju, kantr? muziku un viss ap ?l?ger , kantri aktivit?t?m. Uz k?d?m ?it?r?m sp?l?, k?ds koncerts, kur notiek, k?ds singls izlaists, ciks skaits m?zika ir. Latvijas telev?zijas pirmaj? programm? (LTV 1 www.ltv.lv) ir ds raid?jums, ko ar? atbalstam.

slageraptauja, aptaujas, m?zika, top, izklaide, kantri, grupa, ansamblis, dziesma, koncerts, singls, kvartets, blice, ?it?ra

Visit: www.slageraptauja.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE