Sporta un Atp?tas parks P?l?d?u MototraseSporta un atp?tas parks ?P?l?d?u moto trase? Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, 60 km att?lum? no R?gas un 20 km att?lum? no Lietuvas robe?as pie autoce?a R?ga-Skaistkalne.

mototrase; motokross; P?l?d?u mototrase; kempings Bausk?; camping Latvia; atp?ta Zemgal?; atp?ta, Festiv?ls P?l?dzis; motocross paradise; camping near riga; atp?ta Bausk?; akt?v? atp?ta Bausk?; atp?tas komplekss bausk?; ; sporta sp?les; sievie?u motokross

Visit: www.piladzis.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE