Atp?ta pie j?ras KrimalniekiKempings ?Krimalnieki? atrodas T?j?, Vidzemes j?rmal?, tas atrodas tie?i j?ras krast?, krasta l?nija 600 metri. Paredz?tas vair?k k? 200 tel?u vietas, autost?vvieta.Ji 2013 paredz?ti kop? ar draugiem, m?ziku sp?l?s Agris Sem?vics (100 debija). Kas var b

Vidzemes j?rmala, pludmale, T?ja, kempingi, atp?tas vietas, tel?u vietas, Ko dar?t Jos? Ji pie j?ras, Koncerti Jos, Agris Semevics, 100 debija, kur svin?t Jus? tusi?i pie j?ras, Vidzemes j?rmala, Ji kemping?, labs laiks pa Jiem, balle kemping?

Visit: www.krimalnieki.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE