Impel, individu?la pieeja katramIMPEL SERVIKS ir ?PA?UMU APKALPO?ANAS uzmums, kur? pied?v? UZKOP?ANAS, TEHNISK?S APKALPO?ANAS, ?PA?UMA UZLABO?ANAS un SAG?DES pakalpojumus, vis? Latvij?.

telpu uzkop?ana, namu apsaimnieko?ana, logu mazgana, m?ju apsaikmieko?ana,uzkop?anas pakalpojumi, gr?das segumu t?rana, mums, veiksm?g?ks

Visit: www.serviks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE