Akupunkt?ra | Homeop?tija | Psihoterapija | Vesel?gs uztursAkupunkt?ra - adatu terapiju - lieto gan slim?bu ?rstan?, gan ar? to profilaks? un pacientu rehabilit?cij?. BEMER?terapijas pamat? - revol?cijas atkl?jums ?rstanas jom? ar elektromagn?to lauku. Psihoanal?tisk?s un psihodinamisk?s terapijas teor?tiskais pamats ir psihoanal?ze. Pie k?d?m saslim?an?m homeop?tija ir ?pa?i pielietojama?

Akupunkt?ra - adatuterapeits Aleksejs Rad?enko - Bemer-terapija - ?rstana ar elektromagn?to lauku - homeop?tija - homeop?te Svetlana Laputjko Psihoterapeits Aleksandrs Mo?kinsPareizs uzturs partikas saraksts Igors ?e?egovs USG

Visit: www.ros.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE