Likaffa ::? SIA ?Liep?jas kafijas fabrika? 2014.gada 27.mart? nosl?dza l?gumu Nr. L-APV-14-0059 ar Latvijas Invest?ciju un att?st?bas a?ent?ru par projekta ?SIA ?Liep?jas kafijas fabrika? ra?otnes moderniz?cijasteno?anu. Kafija ar Baltijas j?ras arom?tu jeb miljons par kvalit?ti. Katram labam meistaram ir savi nosl?pumi. Par to, kur sl?pjas Liep?jas kafijas pan?kumu nosl?pums, j?s uzzin?siet ?eit. Kafija pal?dz notiev?t sieviet?m un veicina v?rie?u potenci ? Bet ko m?s ?sti par kafiju zin?mM?gais jaut?jums?: malto vai ?sto?o? Kafijas pagatavo?anas receptes. ?

, , ?, SIA, ?Liep?jas, kafijas, fabrika?, 2014gada, 27mart?, nosl?dza, l?gumu, Nr, L-APV-14-0059, ar, Latvijas, Invest?ciju, un, att?st?bas, a?ent?ru, par, projekta, ?SIA, ?Liep?jas, kafijas, fabrika?, ra?otnes, moderniz?cija?, ?steno?anu, Kafija, ar, Bal

Visit: www.likaffa.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE