Laipni l?gti Schindler?Schindler? koncerns darbojas jau vair?k k? 130 gadus un ir p?rst?v?ts visos piecos pasaules kontinentos, nodarbinot vair?k k? 40.000 cilv?ku. Schindler lifti un eskalatori ik dienas p?rvieto vair?k k? miljardu cilv?ku.

Schindler Lifti, Eskalatori, Sl?dietves

Visit: www.lifti.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE