R?gas Jaunie?u Leu te?tris - I-?R?gas Jaunie?u Leu te?tris ir viens no popul?rakajiem un piepras?t?kajiem ce?ojo?ajiem leu te?triem Latvij?, kura patreiz?jais klientu loks jau ir sasniedzis ap 1500 skolu un b?rnu d?rzu vis? Latvij?.

lelle, lelles, te?tris, leu, leu te?tris, ce?ojo?ais, ce?ojums, skola, skolas, b?rni, b?rnu, d?rzs, d?rzi, pas?kumi, izklaide, m?ksla, mantojums, swh, mu?as, ansamblis

Visit: www.lellu-teatris.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE