Metodes un tehnikas | Metodes.lvideju un domu kr?tuve ir veiota k? resurss cilv?kiem, kas vada vai m?ca citus, tai skait?, pasniedz?jiem, treneriem, mentoriem, vad?t?jiem un skolot?jiem.

komandas veido?ana, treni?i,semin?ri, akt?v? atp?ta, izdz?vo?anas skola, metodes,saliedana, Mareks Dombrovskis, Toms Urdze, team building, survival school, methods, training, leadership

Visit: www.icdriga.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE