Dizains, Stendi, Gaismas, Vitr?nas, Plaukti, Stat?vi, Ekspoz?cijas, Iek?rtas, Dekori - Rekl?mai, Izst?d?m, Tirdzniec?bai, Muzejiem, Veikaliem, Interjeriem | DIZAINA CENTRSDizains. Izstu stendi, ekspoz?ciju iek?rtas un konstrukcijas. Gaismas ?erme?i, lampas, pro?ektori un apgaismojums. Vitr?nas, tirdzniec?bas stendi, veikalu iek?rtas un interjeri. Datoru, video un plan?etdatoru stendi un kioski. Inform?cijas un prezent?ciju stendi, stat?vi un iek?rtas. Saliekamie rekl?mas stendi, konstrukcijas, plak?tu r?mji. Vizu?l?s inform?cijas objekti un sist?mas. Interjeru dizaina iek?rtas, dekori un instal?cijas. Lielform?ta druka, laminana, plan?etes.

Latvijas Dizaina Centrs, Izstazu, Interjeru, Tirdzniecibas, Muzeju, Biroju, Veikalu, Dizains, Reklamas, Stendi, Stativi, Vitrinas, Banneri, PopUp, RollUp, Gaismas kermeni, Lampas, Prozektori, Plaukti, Plaksnites, Kabinetu, Uzraksti, Terminali, Web-kioski,

Visit: www.dizainacentrs.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE