B?vtehnikas tirdzniec?ba un noma | Baltic PumpsBaltic Pumps nodarbojas ar celtniec?bas tehnikas tirdzniec?bu, nomu un servisu, pied?v? gan jaunu, gan lietotu celtniec?bas tehniku, daudzas iek?rtas (grunts?dens iek?rtas, elektrostacijas, tran?eju atbalsta pl?ksnes, betona un apmetuma iek?rtas

Celtniec?bas mais?jumu manas, d?ze?dzin?ju ?eneratori, grunts ?de?u ats?k?ana, tran?eju atbalsta sienas, grindex s?k?i, b?vtehnikas noma, tirdzniec?ba, noma, serviss, b?vtehnika, grindex, sbh, putzmeister, huedig, B?vtehnikas tirdzniec?ba, B?vtehnikas no

Visit: www.baumaschinen.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE