MFD Vesel?bas grupa ? Esi vesels! | Zob?rstniec?ba "ASTRA dent"Veseli pacientu zobi un pat?kams smaids ir galvenais m?su kl?nik? str?d?jo?o ?rstu uzdevums.Zob?rstniec?bas kl?nikas

ginekologs, kardiologs, dienas stacion?rs, medic?nisk? komisija, zob?rsts, magn?tisk? rezonanse, ultrasonogr?fija, asins anal?zes, vesel?bas centrs, der?rsts

Visit: www.astradent.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE