Atbalsti savu vai savu b?rnu skolu!Maxima izgl?t?bas atbalsta programma "Savai skolai" r?p?jas, lai Latvijas skolas un b?rnud?rzi var?tu uzlabot tehnisko nodro?in?jumu, bet audz?k?i, vi?u vec?ki un absolventi ? viegli un reizoti ?pa?i pateikt "Paldies" savai skolai!

atbalsti, skola, savai skolai, maxima

Visit: www.savaiskolai.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE