LNT | SKATIESTava telev?zija no sirds. LNT ir viens no vado?ajiem telev?zijas kan?liem Latvij? ar pla?u informat?vo raid?jumu pied?v?jumu, kuru veido un vada profesion?la un pieredz?jusi komanda.

lnt;telev?zija;degpunkt?;900 sekundes;en?e?i p?r latviju;labest?bas diena;900

Visit: www.lnt.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE