Fotografia kreatywna, reporta?owa, portret i produkt @ fotomedia.proAgencja fotomedia.pro oferuje szerok? palet? us?ug fotograficznych. Wsp??pracujemy z mediami w zakresie obs?ugi reporterskiej imprez masowych, wydarze? spo?eczno-politycznych i kulturalnych. Zajmujemy si? te? fotografi? portretow?, portretem studyjnym oraz portretem ?rodowiskowym. Trzecim z podstawowych nurt?w naszej dzia?alno?ci jest fotografia obiekt?w i wn?trz. Pe?ny zakres us?ug: fotografia reporterska, obs?uga wydarze? i imprez, portret i portret ?rodowiskowy, architektura i wn?trza, fotografia produktowa, natura, pejza? i fotografia podr??nicza, makrofotografia.

fotografia, warszawa, fotograf, studio, mazowieckie, portret

Visit: www.fotomedia.pro


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE