?ahin ?elik2000 y?l?nda Yalova?da kurulmu? olan firmam?z ge?en be? y?ll?k s?re i?erisinde alm oldu?u projeleri ba?ar?l? bir ?ekilde bitirerek sekt?rde yer edinmi?tir. Kadrosun da bulunan profesyonel tak?m arkada?lar?m?z, mimar ve m?hendislerimiz her ?antiyemizde faydal? modeller ?retmek i?in ?almaktad?r. Ba?ar?m?z?n alt?nda yatan sebeplerin banda i? ortaklar?m?z?n ve en ?nemlisi varl?k sebebimiz olan siz m??terilerimizin bize duyduklar? g?vendir. Projelerimizde do?ru malzeme ?nermek ve uygun fiyat vermek ?irket politikam?zd?r.

karam?rsel demir do?rama, yalova demir do?rama, alt?nova ?elik ?at? ferforje, alt?nova demir dograma alt?nova demir tic, al?minyum kupeste alt?nova ?elik konstr?ksiyon, alt?nova kap? pencere ve ?at? izolasyon alt?nova demirci pimapen celik kap? cam balkon

Visit: www.ozsahincelik.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:47 Uhr | BACK TO HOMEPAGE