Servis Shped - Ballina

?SERVISSHPED? si kompani eshte themeluar n? Mitrovic? n? vitin 1990, ku aktivitetin e vet?m e ka sh?rbimin e shpedicionit gjegj?sisht zhdoganimin e mall?rave n? import dhe doganimin e mall?rave n? eksport . Kjo kompani filloi pun?n vet?m me nj? themelues dhe nj? pun?tor? me nj? deg? n? Mitrovic? ku fal aktvitetit t? pakursyesh?m dhe partneritetit t?...

?SERVISSHPED? si kompani eshte themeluar n? Mitrovic? n? vitin 1990, ku aktivitetin e vet?m e ka sh?rbimin e shpedicionit gjegj?sisht zhdoganimin e mall?rave n? import dhe doganimin e mall?rave n? eksport . Kjo kompani filloi pun?n vet?m me nj? themelues

Visit: www.servisshped.com