Strona g??wnaPrzedmiotem dzia?alno?ci firmy SANGAZ jest projektowanie i wykonywanie sieci zewn?trznych: gazowych, wodoci?gowych, kanalizacyjnych. Firma posiada ogromn? baz? sprz?towo- maszynow? oraz warsztat gdzie wykonuje us?ugi m.in. takie jak naprawy, konserwacje, remonty maszyn budowlanych oraz samochod?w ciarowych, spawalnictwa, piaskowania, wulkanizacji.

sangaz, przedsi?biorstwo wodoci?gowe, przedsi?biorstwo kanalizacyjne, projektowanie, wykonawstwo sieci zewn?trznych, sieci gazowe, sieci kanalizacyjne, sieci wodoci?gowe, remont maszyn budowlanych, remont samochod?w ciarowych, spawalnictwo, piaskowanie, h

Visit: www.sangaz.com.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE