restauracjaDolce Vita oryginalna kuchnia w?oska. Zapraszamy Pa?stwa do miejsca, kt?re czy w sobie wyj?tkowy klimat i umiarkowan? elegancj?.Tu mo?na nie tylko doskonale wypocz ale przede wszystkim zasmakowa? w kuchni w?oskiej, opartej wycznie na oryginalnych produktach. Od dawna wiadomo, ?e kuchnia w?oska jest jedn? z najzdrowszych i najbardziej znanych na ?wiecie. Mo?na stosowa? j? przez ca?e ?ycie.Stopniowe wprowadzanie tej kuchni w rodzinie, od najm?odszych lat, mo?e stanowi? istotny element prewencji chor?b, powstaj?cych na tle wadliwego ?ywienia, w tym przede wszystkim oty?o?ci, choroby niedokrwiennej serca i nowotwor?w.

dolce vita, restauracja dolce vita

Visit: www.restauracja-dolcevita.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE