Dzia?ka na sprzeda? w MogilanachNieruchomo w Mogilanach przeznaczona na sprzeda? sk?ada si? z 3 dzia?ek. Teren z 3 stron otoczony jest lasem rezerwatu ?Cieszynianka?. Visa vis drogi znajduje si? wyj?tkowe osiedle 150 dom?w jednorodzinnych zwane ?Parkowym Wzg?rzem?.

dzia?ka, nieruchomo Krak?w, Mogilany, dzia?ka w Mogilanach, nieruchomo w Mogilanach, dzia?ka na sprzeda?, nieruchomo na sprzeda?, dzia?ka nr 36/1, dzia?ka nr 36/2, dzia?ka nr 36/3, ksi?ga wieczysta 6998, ksi?ga wieczysta 22434, ksi?ga wieczysta 22434

Visit: www.cracow.biz


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE