AD PRO Solutions in BusinessFirma AD Pro powsta?a w 2004 roku w celu ?wiadczenia szeroko poj?tych us?ug sprzeda?y dla swoich partner?w. Do us?ug tych zaliczy? mo?na: dzia?ania marketingowe, planowanie strategii sprzeda?y, utrzymywanie sta?ych relacji z klientami partnera. Po?redniczymy w negocjacjach cenowych, negocjacjach kontrakt?w, zakupachi sprzeda?y dla swoich partner?w.

Negocjacje cenowe, negocjacje kontrakt?w, us?ugi sprzeda?y, negocjacje um?w handlowych, szkolenia z negocjacji kontrakt?w, zarz?dzanie sprzeda zarz?dzanie klientem,

Visit: www.adpro.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE