INVESTSYSTEMZakres dzia?alno?ci sp??ki jest systematycznie zwi?kszany. Pocz?tkowo w naszej ofercie znajdywa?y si? systemy kanalizacyjne i systemy rynnowe ale ju? po pierwszym roku firma powi?kszy?a asortyment doczaj?c systemy grzewcze, sanitarne oraz grzejniki i armaturazienkow?. Jak si? okaza?o by? to strza? w dziesi?tk?. Obecnie sp??ka oferuje ponad dwie?cie grup asortymentowych co daje przesz?o pi tysi?cy pozycji w magazynie i s? one systematycznie powi?kszane.

rura, rury, kszta?tka, kszta?tki, systemy instalacyjne,Invest System,Woda polska,ogrzewanie, PP, woda, PVC, mlc, +polipropylen, TERMIX, Pex i Pexal, pexal, ARMACELL, Good Work M.C., Inwest System, rury pcv, rury pvc, hurtownia, mazowieckie, mazowsze, stud

Visit: www.investsystem.com.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE