Najwy?sza jako to u nas standardCydejko - przedsi?biorstwo og?lnobudowlane - realizacje zosta?y wyr??nione nominacjami "Gryf Pomorski 2005" i "Gryf Pomorski 2006". W maju 2006 roku nasza firma otrzyma?a presti?ow? nagrod? "Gryf Pomorski 2006" od Sejmiku Gospodarczego Wojew?dztwa Pomorskiego. Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2001 z zarz?dzania jako?ci?.

us?ugi budowlane, remontowe, modernizacje, gowo, Gda?sk, elewacje

Visit: www.cydejko.gda.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE