Agencja szkole?, Szko?a j?zykowa - SUPRASwoj? pozycj? i presti? budujemy ju? od 1997 ci?gle rozwijaj?c si? i dopasowuj?c do potrzeb Klienta. Posiadamy bogat? ofert? kurs?w skierowan? do klient?w indywidualnych w ka?dej grupie wiekowej, instytucji pa?stwowych, plac?wek o?wiatowych oraz firm. Zakres naszych dzia?a? jest szeroki i kompleksowy. Zajmujemy si? szkoleniami o zr??nicowanej tematyce i prowadzimy je w wielu ciekawych formach. Prowadzimy r?wnie? Szko J?zyk?w Obcych przekazuj?c wiedz? w oparciu o nasze autorskie metody i programy edukacyjne.

szkolenia, L?bork, angielski, j?zyki, kursy, dzici

Visit: www.supra.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE