Pawe? Dzadz - reklama, internet, marketingPawe? Dzadz, specjalista w dziedzinie reklamy internetowej, do?wiadczenie zdobywa? w du?ych polskich i mi?dzynarodowych agencjach reklamowych. Aktualnie w?a?ciciel m?odej i rozwijaj?cej si? agencji Dzz Creative. Specjalizuje si? w nowych niestandardowych projektach marketingowych i biznesowych wykorzystuj?cych nowoczesne technologie.

Pawe?, Dzadz, biznes, internet, reklama, reklama interaktywna, mobile, start-up, innowacje, kreatywno strategia, agencje reklamowe

Visit: www.dzadz.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE