Strona g??wnaJeste?my firm? z 14 letnim sta?em w bran?y meblowej. Na pocz?tek by?y to tylko meble kuchenne, z czasem wprowadzili?my do realizacji r?wnie? meble ?azienkowe. Obecnie wykonujemy wszystkie meble na wymiar do r??nych pomieszcze?. Projekt po wcze?niejszym zwymiarowaniu pomieszczenia klienta jest wykonywany komputerowo. Wszelkie poprawki w projekcie w razie takiej potrzeby wykonywane s? z udzialem i akceptacj? klienta. Materialy z jakich wykonywane s? meble przy tak rozwini?tej technologii obrobki, umo?liwiaj? umeblowanie ka?dego pomieszczenia co powoduje zadowolenie klienta.

Kuchnie, kuchnia, pok?j, zabudowa, przedpok?j, witryny, Chorz?w, Katowice, ?wi?toch?owice, Ruda ?l?ska,

Visit: www.damanti.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE