Home - Gabinet stomatologiczny NASZ DENTYSTA Pozna? Katarzyna B?ochowiakPrzestronnie urz?dzony, nowoczesny i pozbawiony barier architektonicznych gabinet stomatologiczny w Poznaniu na osiedlu Zygmunta Starego zosta? wyposa?ony w wysokiej jako?ci sprz?t stomatologiczny, umo?liwiaj?cy prowadzenie kompleksowego i komfortowego leczenia stomatologicznego dzieci, m?odzie?y i doros?ych.

pozna?,dentysta pozna?,stomatologia zachowawcza,protetyka,stomatologia dzieci?ca,stomatologia estetyczna,rentgen,profilaktyka,chirurgia stomatologiczna,leczenie endodontyczne,Pi?tkowo pozna?,gabinet stomatologiczny,gabinet dentystyczny

Visit: www.naszdentysta.com.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE