Dlaczego narkotyki? - Uzale?nienia i z?e nawykiNarkotyki stanowi? ucieczk? od ?wiata pe?nego absurd?w.. W dzisiejszym spo?ecze?stwie mo?na zauwa?y?, ?e ludzie coraz czciej si?gaj? po ?rodki odurzaj?ce..

uzele?nienie, naywk, dlaczego, narkotyki

Visit: www.ryszardscigala.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE