POT?GA WYOBRA?NI|THE POWER OF IMAGINATIONWystawa Pot?ga Wyobra?ni - Mistrzowie z Cz?stochowy pokazuje dorobek najlepszych artyst?w zwi?zanych z Cz?stochow?, kt?rzy odnie?li wiele sukces?w w Polsce i na ca?ym ?wiecie. Pot?ga Wyobra?ni jest okazj? do zobaczenia przekroju ich tw?rczo?ci, spotkania si? z dzie?ami, kt?re zazwyczaj rozproszone s? w wielu miejscach. Jerzy Duda Gracz, Jerzy K?dziora, Sabina Lonty, Marian Michalik, Jacek Pa?ucha, Tomasz S?towski to arty?ci, kt?rych docenia publiczno i wielbiciele sztuki, a ich wystawy ?ci?gaj? do galerii t?umy odbiorc?w.

pot?ga wyobra?ni, wyobra?nia, jerzy duda gracz. jerzy k?dziora, sabina lonty, marian michalik, jacek pa?ucha, tomasz s?towski, sze?ciu fantastycznych, gmedia.pl

Visit: www.wyobraznia.com.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE