Clou StudioStudio projektowe - istot? naszej pracy jest cz?owiek i jego potrzeby. W odpowiedzi na nie, nasze studio zajmuje si? kreowaniem kultury materialnej i planowaniem relacji mi?dzy produktami i systemami i u?ytkownikami. Nasz interdyscyplinarny zesp?? posiada kompetencje, kt?re umo?liwiaj? realizowanie zlece? z wielu obszar?w designu.

clou, studio, studio projektowe, branding, interactive, product design, marka, us?uga, produkt, projektowanie produktu, 3d, 2d, identyfikacja wizualna, materia?y promocyjne, strony internetowe, e-marketing, e-pr, interface design

Visit: www.cloustudio.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE