Fundacja FortisFundacja FORTIS dzia?a na rzecz ma?ych i ?rednich przedsi?biorc?w i firm. Wspieramy projekty, kt?rych celem jest zwi?kszanie efektywno?ci i bezpiecze?stwa prowadzenia biznesu w nowej rzeczywisto?ci XXI w.

Fundacja Fortis, Fundacja, Fundacja Katowice, Fortis

Visit: www.fundacjafortis.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE