Technika d?wigowaFirma TECHNIKA D?WIGOWA DOROTA MICHO? rozpocza swoj? dzia?alno w 2004 roku. Jeste?my przedstawicielem handlowo-serwisowym szwedzkich firm CIBES LIFT oraz MPR, jak r?wnie? w?oskiej firmy MONITOR Polska. W asortymencie naszym znajduj? si? r?wnie? urz?dzenia takich firm jak niemiecki HERKULES oraz du?skie CAMA LIFT i BC LIFT. Prace monta?owe wykonujemy na terenie ca?ego kraju. Nasi fachowcy s? doskonale przeszkoleni w zakresie monta?u d?wig?w osobowych i towarowych, jak r?wnie? platform dla os?b niepe?nosprawnych.

windy, d?wigi towarowe, platformy dla niepe?nosprawnych

Visit: www.technikadzwigowa.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE