DANPOL - przyprawy, konserwanty, technologia mi?sa dla przemys?u mi?snego.Oferujemy produkty w?dliniarskie: ?rodki konserwuj?ce dla przemys?u mi?snego, dodatki funkcjonalne, przyprawy.

produkty w?dliniarskie, ?rodki konserwuj?ce dla przemys?u mi?snego, technologia mi?sa, nowoczesne technologie, firma przyprawowa, mi?so, produkty mi?sne, technologia mi?sa, baleron, par?wka, fosforany

Visit: www.danpol.net.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE