ArtFaktory - biuro projektowe, projekty architektoniczneBiuro Projektowe Art-Faktory, s.c. jest pracowni? od wielu lat wykonuj?c? kompleksowe opracowania projektowe obiekt?w kubaturowych o znacznym stopniu utrudnienia. Projektowali?my kryte p?ywalnie, obiekty szpitalne, przemys?owe, budynki s?d?w i prokuratur. W okresie dzia?alno?ci projektowej uhonorowano nas licznymi wyr??nieniami i nagrodami Biuro prowadzi swoj? dzia?alno projektow? w obecnej formie od 1992 roku. Nasz? specjalno?ci? s? w pe?ni skoordynowane wielobran?owe opracowania z dokumentacj? kosztow? Biuro prowadzi tak?e us?ugi w zakresie po?rednictwa nieruchomo?ci Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i do?wiadczenia

Biuro projektowe, projekty architektoniczne, projektowanie, p?ywalnie, baseny, domy mieszkalne, galerie, budynki mieszkalne

Visit: www.artfaktory.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE